พาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Japan

อย่างไรก็ดี การจำหน่ายประเภทตั๋วรถไฟของ JR Pass ไม่ได้ถูกแบ่งตามบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ แต่แบ่งตามเส้นทางความนิยมของการเดินทาง เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้

ดูรายละเอียด JR Pass ตัวอื่นๆ